Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Antirona (jäljempänä ”Antirona”)
Y-tunnus: 3129802-2
Pellervonkatu 5 A 3
33540 Tampere
Puh. +358503373077

2. Rekisteriasioista vastaava ja niitä hoitava henkilö

Tmi Antirona
Mikko Räty
+358503373077
mikko.raty@antirona.fi

3. Rekisterin nimi

Antirona-asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri
(”asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella
asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen
(mukaan lukien asiakasviestintä), kehittämiseen, analysointiin ja
tilastointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja ja
niiden muutostietoja:
Kaikista rekisteröidyistä perustiedot , kuten

Rekisterissä voidaan käsitellä ostoja tehneistä asiakkaista yllä
lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään verkkokaupasta itseltään, yhteydenottojen
yhteydessä tallennetuista puheluista sekä palveluihin rekisteröitymisen
ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä järjestelmistä
saatavista tiedoista, kassajärjestelmistä sekä erilaisten promootioiden
yhteydessä kerättävistä tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Antironan ja sen kanssa
kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä,
väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen
Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista
vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä
rekistereistä ja tietolähteistä.

7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Antirona voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa
ja velvoittamissa rajoissa mm. viranomaisille.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin
suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden
päättymisen jälkeen.

8. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista
saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten, Antironan lukuun toimivien
palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteistoilla, ja niitä käsitellään
teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun
teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Antirona huolehtii
riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein,
salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja
tiloihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti
ja allekirjoitettuna rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö
voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (kohdan
1 osoitteessa).

Panosta suojautumiseen

Koronavirus, Covid-19 aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion. Monien sairastuneiden oireet ovat olleet lieviä, mutta joukossa on ollut myös vakavasti sairastuneita.

Oireita voivat olla kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi sekä ripuli. Taudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä. Valtaosa koronavirustartunnan saaneista sairastaa lievän taudin.

Vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on havaittu eniten yli 70-vuotiailla, joilla on jo jokin perussairaus, esimerkiksi vaikea-asteinen sydänsairaus tai diabetes, johon liittyy elinvaurioita. Korkein riski on yli 80-vuotiailla.

Emme tiedä vielä, kuinka kauan elämme "korona-aikaa", ja milloin saamme toimivia rokotteita koronavirusta vastaan. Rokotteiden valmistumiseen saakka on erityisen tärkeää suojautua suojautua mahdollisimman tehokkaasti. Käyttämällä suojaa ajattelet myös lähimmäisiäsi. Ehkäise koronaviruksen etenemistä varsinkin kauppareissuilla ja joukkoliikenteessä luotettavien suojavarusteiden avulla!

Antirona - luotettava suojavarusteiden toimittaja

Kuva

Laadukkaat suojatarvikkeet

Suojatarvikkeita on saatavilla suoraan kotiovellesi toimitettuna. Laadukkaat FFP2-tason suojaimet suojaavat mm. koronavirukselta lukuisten muiden pienhiukkasten lisäksi.

Suojaat koronamaskilla itsesi paikoissa, joissa virusta saattaa olla ilmassa - suojaat myös ihmiset, joiden kanssa olet lähikontaktissa. Hengitysmaskia käyttäen suojaudut pisaratartunnalta paljon paremmin, kuin ilman sitä. Samalla riski saada koronatauti vakavine oireineen putoaa ja parannat omaa sekä muiden turvallisuutta.

Kuva